KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

 

MODERNIZÁCIA A DO ZARIADENIE JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZOK
HOTELA FIS JASNÁ****

 

Miesto: Demänovská Dolina
Prijímateľ: SKI KOLIESKO s.r.o.
Zámocká 18, 811 01 BA
Začatie projektu: 1.7.2014
Ukončenie projektu: 31.12.2015
Výška poskytnutého príspevku: 428 512,77 EUR

 

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti ubytovacieho zariadenia Hotel FIS Jasná realizáciou investície do skvalitnenia ponúkaných služieb, do vybavenie konferenčnej miestnosti modernou technikou, do vybavenie priestorov hotela, trvalo udržateľný rozvoj tvorba nových pracovných miest vytváranie nových doplnkových služieb v cestovnom ruchu a zvýšenie stravovacích kapacít technologickým dobudovaním kuchyne.

 

 

eu fondy